Wij coaten

Van kleurverandering tot complete renovatie
- Wanneer metalen gevelplaten (opnieuw) schilderen?
- Verlenging van de levensduur met ten minste 10 jaar
- Veel economischer dan vervangen van de platen
- Minimale verstoring van de bedrijfsactiviteiten
- Bescherming tegen atmosferische, chemische en mechanische aantasting
- Optimalisering van de rol van het gebouw in bedrijfscommunicatie
- Economische winst in waarde behoud bedrijfspand

Metalen gevelplaten?

Opfrissen:
Ook als de gevelbekleding nog in goede conditie verkeert, zijn er redenen om deze te schilderen of op te frissen. Een frisse uitstraling van uw gebouw is belangrijk voor uw reputatie bij klanten. Opfrissen kan van pas komen bij o.a.:
- Verandering huisstijl van uw bedrijf
- Verlenging levensduur van de bestaande coating
- Optimalisering van de uitstraling van het pand

Renovatie:
Als de metalen gevelbekleding te ernstig is aangetast om op gefrist te worden, zijn Noxyde of Peganox de ideale coating om de gevel te renoveren. Wanneer het oppervlak een van de volgende defecten vertoont, is renovatie vereist:
- Verkrijting van de deklaag, deze is dan bedenkt met witachtig "stof".
- Afbladderen of barsten van de bestaande coating
- Corrosie van de gevelbeplating wordt zichtbaar.

Projecten:
Per project zie je aan de linkerkant het begin van ons project. Aan de rechterkant het resultaat na ons bezoek, uw bedrijfspand weer als nieuw!